Chuyên nhận vẽ tranh trên tường tại long an, tranh đồng quê