Sơn giả đá cẩm thạch mặt tiền, cột giả đá láng bóng