Vẽ tranh tường phong cảnh non nước, đồng quê chuyên nghiệp