Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tất cả nhà thuốc tiếp nhận đơn thuốc điện tử-GIADA

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tất cả nhà thuốc tiếp nhận đơn thuốc điện tử

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu tất cả nhà thuốc tiếp nhận đơn thuốc điện tử - Ảnh 1.

TP.HCM yêu cầu gần như nhà thuốc tiếp nhận đơn thuốc điện tử của gần như cơ sở khám chữa bệnh – Ảnh: THU HIẾN

Ngày 30-6, Sở Y tế TP.HCM đã góp mặt văn bản khẩn gửi đến phòng y tế quận, huyện, TP Thủ Đức và gần như cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc) về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Sở Y tế kiến nghị phòng y tế quận, huyện, TP Thủ Đức hướng dẫn gần như nhà thuốc và người hành nghề trên địa phận thực hiện tiếp nhận đơn thuốc điện tử.

gần như nhà thuốc trên địa phận TP tiếp nhận đơn thuốc điện tử và liên thông dữ liệu bán thuốc thông qua khối hệ thống cơ sở dữ liệu vương quốc.

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 27/năm nay/TT-BYT về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Cụ thể, gần như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trước ngày một-12-năm nay. Riêng gần như bệnh viện từ hạng 3 trở lên phải hoàn thành trước ngày 30-6-năm nay.

Đơn thuốc điện tử được lập, hiển thị, ký số, chia sẻ và lưu trữ bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như đơn thuốc giấy. 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi đơn thuốc điện tử lên khối hệ thống đơn thuốc vương quốc ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh ngoại trú và trước khi người bệnh ra viện đối với người bệnh nội trú.

gần như cơ sở khám, chữa bệnh phải gửi đơn thuốc điện tử hoặc mã đơn thuốc điện tử cho người bệnh hoặc người đại diện thay mặt người bệnh thông qua gần như phương tiện điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổng hợp toàn bộ thuốc mà người bệnh sử dụng trong tiến trình điều trị nội trú và gửi lên khối hệ thống đơn thuốc vương quốc trước khi người bệnh ra viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.