Soạn Thảo Văn map Họa Smartart, Tạo Đồ Họa Smartart-SONGIA

BÀI 3: ĐỒ HỌA VÀ rất nhiều ĐỐI TƯỢNG mang nét đặc trưng riêng

I. Hình ảnh (Picture)

1. Chèn rất nhiều hình ảnh Người sử dụng có thể nhập rất nhiều bức hình, tranh ảnh vào văn bản bằng cách chèn nội dung của tệp tin hình ảnh từ thư viện hình có sẵn trong word (Clip Art), hoặc bằng cách sao chép một khối đồ họa từ một chương trình khác bất kỳ và dán vào tập tin văn bản Word của mình.

Đang xem: Soạn thảo văn bản đồ họa

Bạn đang xem: Soạn thảo văn bản + đồ họa

Sau khi đối tượng đồ họa này đang được chèn vào tài liệu thì đối tượng này trở thành một phần tử của word.

Chèn Picture từ rất nhiều chương trình khác

– Chọn hình ảnh cần chèn vào từ rất nhiều chương trình khác và sao đó chọn lệnh copy từ menu Edit hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.

*

Đặt điểm chèn tại vị trí thích hợp để dán đối tượng hình vào.

– Chọn lệnh Edit > Past hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

Chèn tập tin ảnh

Đặt con trỏ tại vị trí cần chèn

Chọn menu lệnh Insert > Picture > From tệp tin

Mở hộp thoại Insert Picture > chọn hình ảnh cần chèn > nhấn Insert để chèn vào

*

C

*

hèn hình ảnh có sẵn trong Word (Clip Art)

Clip Art là những hình ảnh dạng vecter. Khi chúng ta thay đổi kích thước không làm giảm chất lượng hình ảnh.

Đặt điểm chèn tại vị trí muốn chèn Picture vào tài liệu.

Chọn menu Insert / Picture / Clip Art.

Hiện khung tìm kiếm Search, sau đó gõ nội dung hình ảnh cần tìm vào, chọn ảnh trong rất nhiều giá trị tìm được, Click đúp lên ảnh vừa tìm để chèn vào.

Có thể Click vào “ClipArt Gallery” phía bên dưới để mở hộp thoại ClipArt Gallery, ở đây hình ảnh được chia theo nhiều chủ đề.

C

*

lipArt Gallery: là thư viện hình ảnh, âm thanh, video đi kèm theo theo chương trình Word 2. Định dạng và chỉnh sữa rất nhiều hình ảnh Chọn đối tượng cần định dạng.

Vào menu Format / Object hoặc Click đúp lên hình chọn Format Object (Object có thể là Text box, Picture, Object, Autoshape hoặc WordArt), xuất hiện hộp thoại.

C

*

olors and lines: Chọn màu nền, chọn màu, kiểu và độ dày cho rất nhiều đường chéo.

Size: Đặt lại kích cỡ hoặc quay đối tượng.

Layout: Chọn kiểu bao quanh và cách đóng lề theo phương ngang. Để chọn thêm rất nhiều kiểu bao quanh khác, chọn nút Advanced…

Picture: Chỉ dành cho rất nhiều bức tranh, cắt xén tranh, chuyển đổi màu của tranh và đặt độ sáng cũng như độ tương phản.

Text box: Chỉ dành cho hộp văn bản, sử dụng để thay đổi lề của văn bản và cạnh của hộp.

Sử dụng thanh công cụ Picture: view / Toolbars / Picture.

         

Ý nghĩa rất nhiều nút trên thanh công cụ Picture:

 Reset: Trả hình về trạng thái bước trên hết.

 Set Transparent Colors: Tạo những điểm sáng trong ảnh.

 Format Picture: Mở hội thoại Format Picture .

 Text Wrapping: Chọn cách thức văn bản bao quanh ảnh.

 Line style: Chọn kiểu đường vẽ.

 Crop: Cắt xén bớt ảnh.

 More/Less Brightness: Tăng/Giảm độ sáng.

 More/Less Contrast: Tăng/Giảm độ tương phản.

 Image Control: Chọn ảnh màu hay ảnh trắng đen.

 Insert Picture: Mở hội thoại Insert Picture để chèn ảnh.

3. Text Box Text Box là một đối tượng hình có dạng hình chữ nhật, trong Text Box có thể chứa rất nhiều đối tượng khác như văn bản (Document), ảnh (Picture), biểu bảng (Table)… Việc định dạng Text Box tựa như định dạng đối tượng hình.C
ách vẽ Text Box

Vào Menu hoặc nhắp chọn công cụ Text Box
trên thanh Drawing, con trỏ chuột sẽ có dạng +

Đặt con trỏ tại vị trí muốn vẽ, bấm giữ chuột trái và kéo để vẽ.

Nhập và định dạng cho văn bản trong Text Box như văn bản thông thường

dịch chuyển Text Box

Trỏ chuột vào biên của Text Box để chọn, khi trỏ chuột có dạng mũi tên 4 cạnh và 4 góc

Bấm giữ phím chuột trái và kéo Text Box đến vị trí mới.

Điều chỉnh kích thước Text Box

Nhắp trên Text Box để chọn, khi đó 4 góc và 4 cạnh của Text Box xuất hiện rất nhiều nốt vuông.

Trỏ chuột vào rất nhiều nốt này, khi chuột có dạng thì kéo để thay đổi kích thước.

.: Lời Bài Hoa Nở Không Màu ‘ (Lyrics), Lời Bài Hát Hoa Nở Không Màu

Tô nền trong Text Box

Nhắp trên Text Box để chọn.

Nhắp trên nút Fill Colors và chọn màu tô.

Chọn kiểu đường và độ rộng đường bao

Nhắp trên Text Box để chọn.

Nhắp trên nút Dash Style để chọn đường liên tục hay đứt đoạn, nút Line Style chọn kiểu đường và độ rộng.

Tạo chữ đứng trong Text Box

Nhắp chọn công cụ Text Box trên thanh Drawing.

Nhập văn bản vào trong Text Box.

Nhắp trên nút công cụ Change Direction để thay đổi hướng văn bản. 4
. Word Art Là một công cụ cho phép tạo rất nhiều kiểu chữ đẹp

Cách tạo

Đặt con trỏ tại vị trí cần tạo.

Vào menu Insert / Picture /WordArt hoặc click vào nút
trên thanh công cụ Drawing.

– Chọn kiểu WordArt từ hộp thoại WordArt Gallery và click OK.

H

ộp thoại Edit WordArt Text xuất hiện, nhập văn bản, chọn font text, Size và kiểu chữ, sau đó click OK.

Định dạng cho WordArt

 Định dạng kiểu bao phủ

Khi tạo WordArt xong, bước này rất cần thiết để thể hiện WordArt lên màn hình, mặc nhiên khi muốn định dạng WordArt trỏ chuột vào WordArt sẽ xuất hiện hộp thoại WordArt hoặc phải chuột vào đối tượng WordArt / Format WordArt, hộp thoại Format WordArt sẽ xuất hiện, định dạng WordArt tương tự như định dạng rất nhiều đối tượng hình ảnh. Trước tiên chọn lớp Layout

Trong hộp thoại Layout có rất nhiều định dạng sau:

Inline with text: tách biệt với văn bản

Square:có một khung viền chữ nhật riêng biệt với văn bản

T

ight: nằm khít với văn bản

Behind text: nằm dưới văn bản

In front of text: nằm trên văn bản dịch chuyển Wordart Để dịch chuyển WordArt, trước nhất phải phải định dạng layout trước, sau đó dịch chuyển chuột đến WordArt sẽ có với loại hình mẫu con trỏ 4 mũi tên, tiếp đó nắm kéo dịch chuyển đến vị trí khác Thay đổi kích thước WordArt Bao quanh chữ WordArt có 8 nút tròn là 8 handle, khi đưa chuột vào handle này sẽ có rất nhiều hình mũi tên đen 2 đầu, sau đó nắm kéo để thay đổi kích thước Định dạng 3D chữ WordArt (không gian 3 chiều) C
lick chọn chữ WordArt cần tạo 3D.

Trên thanh công cụ Drawing click chọn công cụ 3D Style

Chọn kiểu 3D cần định dạng.

Để chọn chi tiết cho 3D, click chọn 3D Settings, thanh công cụ 3D Settings x

uất hiện, trên đó sẽ rất có kiểu mẫu để lựa chọn. Định dạng bóng đỗ (Shadow) Trên thanh công cụ Drawing, click chọn nút Shadow Style, chọn kiểu Shadow thích hợp .

Đ

ể điều chỉnh chi tiết cho bóng đỗ, click chọn Shadow Settings, thanh công cụ Shadow Settings hiện ra. Trên đó, chọn kiểu định dạng bóng đỗ thích hợp:

+ Shadow On/Off: Tắt mở khẩu phần bóng đỗ.

+
Nudge Shadow Up: Đưa bóng đỗ lên.

+ Nudge Shadow Down: Đưa bóng đỗ xuống.

+ Nudge Shadow Left: Đưa bóng đỗ trái.

+ Nudge Shadow right: Đưa bóng đỗ phải.

+ Shadow color: Chọn màu cho bóng đỗ. rất nhiều chức năng trên thanh công cụ WordArt Nếu thanh công cụ WordArt chưa có, mở thanh này bằng cách, vào menu View / Toolbar / Word Art. Thực hiện tương tự để mở rất nhiều thanh công cụ khác khi cần thiết.Chọn kiểu hình dạng cho WordArt

Trên thanh công cụ WordArt, click chọn WordArt shape, chọn kiểu hình dạng thích hợp


Điều chỉnh nội dung chữ Wordart

Trên thanh công cụ WordArt, click chọn Edit Text…chỉnh sữa lại nội dung khác

Điều chỉnh kiểu WordArt

Trên thanh công cụ WodrArt, click chọn WrodArt Gallery, hộp thoại sẽ hiện ra, cần chọn kiểu thích hợp. Click OK sau khi chọn xong


Điều chỉnh độ cao rất nhiều ký tự đều bằng nhau

Trên thanh công cụ WordArt, click chọn WordArt Same Letter Heights, tự động rất nhiều độ cao sẽ được điều chỉnh đều bằng nhau


rất nhiều thành phần còn lại trên thanh công cụ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

rất nhiều thành phần trên thanh công cụ vẽ Drawing: 1. Drawing: hiển thị màu vẽ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *